Naujienos

UAB „Umaras“ įgyvendino projektą „UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027).

UAB „Umaras“ įgyvendino projektą „UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027). 

Šiam projektui skirta daugiau kaip 4,5 mln. eurų 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Invest LT-2“. Projektas pradėtas 2014 m. gegužės mėn., baigtas 2015 m. rugsėjo 30 d.
Projekto įgyvendinimo metu įmonė įsigijo modernią technologinę įrangą: fleksografinės spaudos mašiną, 7 sluoksnių barjerinės plėvelės gamybos liniją ir 3 sluoksnių plėvelės gamybos liniją.
Šiuo projektu buvo baigtas įmonės gamybinės įrangos modernizavimo etapas, kuris yra vienas iš įmonės konkurencingumo didinimo veiksmų.
Atliktos investicijos į modernias technologijas sukurs prielaidas įmonės tolimesniam konkurencingumo augimui Lietuvos ir užsienio rinkose.
Šio projekto tęstinumas – naujų gaminių kūrimas technologiškai pažangesnės gamybinės bazės ribose.

Kontaktinis asmuo:
Gediminas Ambraška
Finansų ir ekonomikos direktorius
El. paštas: g.ambraska@umaras.lt