Naujienos

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0043

Projektas 03.3.2-LVPA-K-837-03-0043 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Umaras“ gamybinėje veikloje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto tikslas – diegti technologines ekoinovacijas UAB „Umaras“ gamybinėje veikloje, siekiant sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Projektui įgyvendinti skirtas 269.913,56 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė įmonės veikla – įvairios paskirties plėvelė (daugiasluoksnė barjerinė plėvelė, laminuota plėvelė, didelių gabaritų tampriųjų uždangalų plėvelė ir ritininio siloso plėvelė), maišai, žaliavos (granulės, priedai) ir kt. prekės.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegusi technologines ekoinovacijas numatyta pasiekti tokį aplinkosauginį efektą:

  • Ženklus išmetamo į orą LOJ sumažinimas. Planuojama, jog išmetimas sumažės 90%;
  • Ženklus dujų, kuriomis šildomos patalpos ir įranga, sumžėjimas.
  • LOJ deginimo metu susidarančios šilumos regeneravimas. Įdiegus LOJ deginimo įrangą LOJ deginimo proceso metu gauta šiluma būtų panaudota gamybiniame procese, t.y. įrenginių ir patalpų šildymui.
  • Naudojant atliekinių dujų valymą bus ne tik vykdomas išmetimų mažinimas ir kontrolė, bet tuo pačiu mažinami išleidžiami kvapai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. liepos 12 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 13 d.

Kontaktinis asmuo:

Gediminas Ambraška, finansų ir ekonomikos direktorius

UAB „UMARAS“, Pramonės 19a, LT – 28216, Utena

mob.: +370 616 95421

fax.: +370 389 66001

e-mail.: gediminas@umaras.lt

www.umaras.lt