Išvažiuojamasis PPAR Utenos filialo tarybos posėdis UAB Umaras įmonėje

  • Kovo 31 d. UAB Umaras sulaukė svečių iš Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) Utenos filialo, čia PPAR taryba surengė išvažiuojamąjį posėdį. Po posėdžio Tarybos nariai buvo smulkiau supažindinti su UAB Umaras įmonės vykdoma veikla.
  • Posėdžio metu Panevėžio PPAR Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava pristatė nuveikto per 2021 metus darbo ataskaitą ir 2022 metų filialo biudžetą. Taryba pritarė 2021 metų darbo ataskaitai ir patvirtino 2022 metų biudžetą.
  • Panevėžio PPAR Utenos filialo Tarybos nariai aptarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2022 metų plano projektą. Kaip neseniai paaiškėjo, siekiant efektyviau panaudoti profesiniam mokymui skirtas lėšas ir pagerinti ruošiamų specialistų kokybę numatoma sujungti du profesinio mokymo centrus: Utenos profesinio mokymo centrą su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru. Todėl kovo 24 dienos Tarybos posėdyje buvo aptarta mokymo centrų veiklos optimizavimo situacija ir aptarta bei pateikti pasiūlymai dėl jų (šių įstaigų) plano įgyvendinimo. Tai – sudarytų sąlygas telkti pridėtinę vertę kuriančias kompetencijas, leidžiančias stiprinti profesinio mokymo kokybę. Posėdyje buvo pateikti pasiūlymai dėl profesinio mokymo įstaigų plano įgyvendinimo.
  • Po posėdžio UAB „Umaras“ gen. direktorė Milda Samsonaitė svečius supažindino su įmonės gaminama produkcija, papasakojo apie Umaras veiklą, investicijas bei ateities planus.