Naujienos

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0081

Projektas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0081 „UAB „Umaras“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projekto tikslas – Skaitmeninti UAB „Umaras“ gamybos procesus, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo. Projektui įgyvendinti skirtas 769.553 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0081 „UAB „Umaras“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – Skaitmeninti UAB „Umaras“ gamybos procesus, siekiant ilgalaikio darbo našumo didinimo ir įmonės konkurencingumo augimo.

Projektui įgyvendinti skirtas 769.553 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė įmonės veikla – įvairios paskirties plėvelė (daugiasluoksnė barjerinė plėvelė, laminuota plėvelė, didelių gabaritų tampriųjų uždangalų plėvelė ir ritininio siloso plėvelė), maišai, žaliavos (granulės, priedai) ir kt. prekės.

Šio projekto įgyvendinimo metu, įdiegusi gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, įmonė planuoja didinti darbo našumą bei gaminamos produkcijos apimtis

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. liepos 12 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 13 d.

Kontaktinis asmuo:

Gediminas Ambraška

finansų ir ekonomikos direktorius

UAB „UMARAS“, Pramonės 19a, LT – 28216, Utena

mob.: +370 616 95421

fax.: +370 389 66001

e-mail.: gediminas@umaras.lt

www.umaras.lt