Naujienos

PROJEKTAS Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243

PROJEKTAS Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243„UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“

UAB „Umaras“ įgyvendina projektą „UAB „UMARAS“ EKSPORTO PLĖTRA“ (sutarties Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0243) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Skirta finansavimo suma: 43.838,5 Eur.

 Projekto tikslas: naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra.

 UAB „Umaras“ siekia padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, padidinti eksportą esamose bei įeiti į naujas eksporto rinkas. Todėl projekto įgyvendinimo metu numatyta sudalyvauti 8-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Dalyvavimas užsienio parodose tai viena iš efektyviausių priemonių, prisidėsiančių prie įmonės eksporto rodiklių augimo, naujų klientų užsienio rinkose suradimo. Siekdama užtikrinti ilgalaikę plėtrą įmonė ir po projekto įgyvendinimo numato dalyvauti užsienio parodose.

 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016 m. spalio 5 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. spalio 26 d.

 Kontaktinis asmuo:

Gediminas Ambraška
finansų ir ekonomikos direktorius

UAB „UMARAS“, Pramonės 19a, LT – 28216, Utena
mob.: +370 616 95421
fax.: +370 389 66001
e-mail.: gediminas@umaras.lt
www.umaras.lt