Naujienos

Projektas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0124

Projektas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0124 „UAB „Umaras“ eksporto plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – didinti UAB „Umaras“ konkurencingumą eksporto rinkose.

Projektui įgyvendinti skirtas 41.992, Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė įmonės veikla – plėvelės (daugiasluoksnė barjerinė plėvelė, laminuota plėvelė, didelių gabaritų tampriųjų uždangalų plėvelė, ritininio siloso plėvelė), maišai, žaliavos (granulės, priedai), kitos prekės.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja sudalyvauti 8 užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Dalyvavimas užsienio parodose tai viena iš efektyviausių priemonių, prisidėsiančių prie įmonės eksporto rodiklių augimo, naujų klientų užsienio rinkose suradimo. Siekdama užtikrinti ilgalaikę plėtrą įmonė ir po projekto įgyvendinimo numato dalyvauti užsienio parodose

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. vasario 27 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. gegužės 18 d. 

Kontaktinis asmuo:

Vaidotas Razminas

Finansų ir ekonomikos direktorius

mob.: +370 620 77980

e-mail.: v.razminas@umaras.eu