Naujienos

Polietileno gaminių prototipas

Šiam projektui skirtas 638.527 Lt finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Projektas pradėtas 2011 m. vasario 1 d., baigtas 2013 m. spalio 1 d.

Projekto įgyvendinimo metu įmonės darbuotojai sukūrė 4 naujų produktų – barjerinės plėvelės, didelių gabaritų tampriųjų uždangalų plėvelės, laminuotos plėvelės ir ritininio siloso plėvelės – prototipus.

Kontaktinis asmuo:
Gediminas Ambraška
El.paštas: g.ambraska@umaras.lt