Aplinkosaugos projektas

Žalioji elektros energija naudojama dar nuo 2016 metų

Aplinkosaugos tikslai – vieni svarbiausių įmonei. Visa bendrovės „Umaras“ produkcija yra gaminama naudojant žaliąją elektros energiją, išgaunamą panaudojant atsinaujinančius gamtos išteklius.

Suprasdami aplinkosaugos reikšmę ir kiekvieno iš mūsų daromą įtaką gamtai, imamės reikiamų priemonių tausoti gamtą. Jau nuo 2016 metų visa bendrovės „Umaras“ naudojama elektros energija yra 100% iš atsinaujinančių šaltinių, taip prisidedame prie CO2 emisijos bei neigiamo veiklos pėdsako aplinkai mažinimo.